BSO Bolderburen

sint-michielsgestel - den dungen - gemonde

Over ons

BSO Bolderburen is een particuliere stichting 
De Wet op de Kinderopvang van 2005 heeft de kinderopvang geprivatiseerd en overgedragen aan de commerciële markt. BSO Bolderburen is een stichting met een bestuur van vrijwilligers. Voornaam kenmerk van een stichting is, dat eventuele winst uit de omzet deels wordt gereserveerd voor tegenvallers en deels weer wordt geïnvesteerd in de kinderopvang. Bij een stichting zijn geen investeerders, geen winstdeling en dividenduitkering.

Pedagogisch beleidsplan van BSO Bolderburen 
De Vijf Opvoedkundige Uitgangspunten in het plan: 
1. Kinderen komen bij BSO Bolderburen terecht in een veilige en vrolijke omgeving. Ze zijn er in goede handen. Vaste regels bevorderen het veilig-thuis gevoel. Er wordt scherp gelet op pestgedrag.
2. Deze BSO draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Hygiënisch gedrag krijgt continu aandacht.
3. Deze BSO stimuleert individuele ontplooiing en vaardigheden van kinderen. Er is aandacht voor kinderen die een extra zetje nodig hebben.
4. De BSO is een sociale leeromgeving. Spelenderwijs ervaren kinderen vriendschap en onenigheid. Praten en vertellen erover en zoeken samen naar een oplossing.
5. De huisregels, afspraken en omgangsvormen zijn gebaseerd op fundamentele waarden: respect voor elkaar, goede omgangvormen, beleefdheid en aandacht. 

Interieur en speelplaats bij BSO Bolderburen 
Voor de kinderen van nu zijn een tweede thuis, een georganiseerd aanbod en veilige buitenspeelmogelijkheden een zegen. Op elke locatie zijn speelhoeken ingericht: timmerhoek, computerruimte, verkleedhoek, constructie- en bouwhoek, leeshoek met tijdschriften, poppenhoek, winkeltje en keukentje. Centraal staat de grote tafel waaraan gezamenlijk gepauzeerd wordt voor fruit en drinken, waar ’s morgens het ontbijt gegeten wordt en waar de knutselactiviteiten gebeuren. Op de speelplaats is een grote zandbak met speelmateriaal, er zijn skelters en ander rollend materieel, balspelen en picnictafels en vooral veel buitenruimte; buitenspelen gebeurt toch al weinig want straten zijn druk en gevaarlijk.

We sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen en werken daarom met thema’s, trends en skills die aanspreken. Interieur en activiteiten volgen de vier seizoenen, de grote feesten, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, vader- en moederdag. 

Correspondentieadres

BSO Bolderburen
Postbus 47
5270 AA Sint-Michielsgestel
> contact